İdari Personel

Halil İbrahim ŞAHİN
Fakülte Sekreteri
Mustafa ŞAH
Şef
İlker BALCI
Bilgisayar İşletmeni
Sevgi DEMİR
Memur
Taner ZENGEL
Memur
Nebihat BARBAROSOĞLU
Memur
Semra ABRA ARSLAN
Bilgisayar İşletmeni
Emine DALLI
Memur
İsmail IŞIK
Bilgisayar İşletmeni
Muammer Ali ARADAN
Hizmetli
Recep Demir
Hizmetli
>