Dekanımızın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Öncelikle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi’ne hoş geldiniz. Üniversitemizi ve fakültemizi seçmeniz bizler için büyük bir mutluluk kaynağı olmakla birlikte, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluk çerçevesinde, siz değerli gençlerimizi üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında ve dört yıllık lisans eğitiminiz süresince günün ekonomik, sosyal, akademik ve rekabetçi koşullarına en uygun şekilde yetiştirmek noktasında fakültemizin akademik ve idari personeli ile birlikte her zaman en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız. Turizm sektöründe mezuniyet sonrası sizleri bekleyen rekabetçi ortama hazır olabilmeniz için başta yabancı dil eğitimi olmak üzere hem teorik hem de uygulamalı olarak verilecek derslerde göstereceğiniz gayret, sorumluluk ve başarı; sizlerin konaklama, seyahat, ulaşım, yeme-içme ve eğlence işletmeleri başta olmak üzere turizm sektörü ile ileri-geri bağlantısı olan ellinin üzerinde sektör ve alt sektörde faaliyet gösteren işletmelerde önemli yerlere gelmenize büyük yarar sağlayacaktır.

Vizyon ve misyon sahibi gençler olarak yaşamınızın ilerleyen dönemlerinde turizm sektöründe ulusal yada uluslararası işletmelerde iyi bir pozisyonda kariyer sahibi olabilmeniz için en az iki yabancı dili konuşabilmek başta olmak üzere sektöre yönelik gerekli olan bilgisayar programlarını kullanabilen, ulusal veya uluslararası işletmelerde stajlarını tamamlayan ve dolayısıyla çok yönlü düşünebilen, iletişim kurabilen, kendine güvenen, verimlilik, hizmet kalitesi, rekabet gücü elde edilmesi gibi günümüzün ekonomik ve küresel koşullarına uyum sağlayabilecek; ilkeli, dürüst, çalışkan, takım ruhunu iyi bilen bireyler olmanız noktasında gerekli hassasiyeti göstereceğimizden kuşkunuz olmasın. Turizm eğitimi bağlamında, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen üniversite ve fakültelerindeki ders müfredatlarına benzer bir içerik ve seçkin akademik kadromuzla sizlere en iyisini sunma gayreti ve arzusunda olacağız.

Önceleri yüksekokul olarak faaliyet gösteren ve çok başarılı bilim insanı ile yöneticiler yetiştiren “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu” muz 26.08.2014 tarihinde yayımlanan 29100 sayılı Resmî Gazete’nin 2014/6728 karar sayısı ile “Turizm Fakültesi” olmuştur. Fakültemizde lisans düzeyinde Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Yiyecek İçecek İşletmeciliği ve Turizm İşletmeciliği bölümleri olmak üzere dört bölüm ile birlikte Konaklama İşletmeciliği Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama Programı kapsamında eğitim verilmektedir. Lisansüstü düzeyde ise, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ile Doktora seviyesinde eğitim verilmektedir. Yeni kurulan bir fakülte olarak amacımız, eğitim-öğretim hizmetinde kaliteyi sürekli arttıran ve turizm sektöründe adından sıkça söz ettiren; öğrencilerimizin Muğla’da ve fakültemizde olmaktan mutlu olduğu, geleceğe iyimser bakan ve alanında lider bir eğitim kurumu olan, stratejik bakış açısına sahip, geleceğin lider ve yönetici kadrolarını yetiştirebilmektir. Bu bağlamda, bir diğer önemli amacımız, fakültemizin tüm bölümleri için geçerli olmak kaydıyla Türkiye’de en yüksek puanla öğrenci alan Turizm Fakültesi olabilmektir. Önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan ve özellikle engelli öğrencilerimizin de rahatlıkla gelip eğitim görebilecekleri, yiyecek-içecek işletmeciliği bölümündeki öğrencilerimizin uygulama yapabilecekleri yeni hizmet binası ve daha da güçlendirilmiş, yapılandırılmış bölüm, programlar ve akademik kadrosu ile siz sevgili öğrencilerimize hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, fakültemizin akademik anlamda kaliteli, turizm sektörünün ülke ve bölge genelindeki sorunlarına çözüm olabilecek sürdürülebilir turizm politikalarını öne çıkaran yurt dışında ve içinde yayın yapan endeksli ve nitelikli dergilerdeki yayın sayısını arttırarak bu alandaki literatüre katkı sağlamaktır.

Fakültemiz dünyanın ve Türkiye’nin her geçen gün büyük bir hızla büyüyen ve ekonomik anlamda da ülkemize çok önemli döviz geliri kazandıran, dış ticaret dengesi ile cari işlemler dengesine olumlu yönde etki eden ve en rekabetçi sektörü olarak turizm alanında; beşerî ve kültürel sermayeye katkı sağlayacak, meslek bilgisi yüksek, nitelikli insanlar yetiştirerek ülke ve bölge endüstrisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Buradan hareketle, ülkemizin ve dünyanın çok önemli turizm çekim merkezlerinden biri olan ve çok farklı ürün yelpazesine sahip Muğla’mıza tekrar hoş geldiniz diyerek 2020-2021eğitim-öğretim yılında fakülte yönetimi adına hepinize başarılar diler; sağlık, mutluluk ve esenlikler temenni ederim.