Öğrencimizden TUBİTAK 2209-A Proje BaşarısıTÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2024 yılı 1. dönem kapsamında  Yürütücülüğünü Öğrencilerimizden Kaan Mehmet Ağca'nın, proje danışmanlığını ise fakültemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Senem Yazıcı Yılmaz'ın yaptığı  "Oyunlaştırılmış Stratonikeia Antik Kent Turu Geliştirilmesi Ve Turu Deneyimleyen Turizm Öğrencilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi" başlıklı proje destek almaya hak kazanmıştır. Öğrencimizi ve sayın öğretim üyemizi başarılarından dolayı tebrik ederiz.