Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
 
Fakültemizde yapılan sınavların kurallara uygun ve sağlıklı bir ortamda yürütülebilmesi için tüm öğrencilerin aşağıda belirtilen hususlara uyması gerekmektedir:
 
1- Yer olması durumunda sınav salonunda bütün öğrenciler birbirlerinin sınav kâğıdını görmeyecek biçimde (arka arkaya aynı hizada ve birer/ikişer boşluk bırakarak) oturmalıdır.
 
2- Sınav başlamadan önce bütün öğrenciler (sınavı yapılan dersle ilgili olsun veya olmasın) kitap, defter veya notlarını duvar kenarlarına veya oturulan sıradan uzak bir yere kapalı biçimde bırakmalıdır.
 
3- Sınav kâğıtları dağıtılmaya başlandığından itibaren sınav başlamış sayılır. Bu sırada öğrenciler sınavla ilgili olsun veya olmasın hiçbir şekilde kendi aralarında konuşmamalıdır. Öğrenciler arasında kesinlikle silgi, kalem v.s. alış-verişi yapılmamalıdır. Sınav sırasında herhangi bir sorun yaşayan öğrenciler, sınavın huzurunu bozmayacak bir şekilde sınav gözetmeninden yardım talebinde bulunabilirler.
 
4- Öğrenciler sınav evraklarında ve yoklamada; numara, ad, soyadı, imza vb. bilgileri tükenmez kalemle yazmalıdır. Sınav esnasında kalem alış-verişi olmayacağı için her öğrencinin sınav anında yanında tükenmez kalem bulundurması gerekmektedir.
 
5- Bütün öğrenciler sınava girerken öğrenci kimliklerini yanında bulundurmak zorundadır. Kimliğin kaybolması, unutulması vb. durumlarda, öğrenci işleri bürosundan öğrenci belgesi alınmalıdır. Öğrenci kimlikleri, gözetmenlerin uyarısına gerek kalmaksızın sınav boyunca sıranın üzerinde bulunmalıdır.
 
6- Sınav gözetmenleri sınav salonundaki işlemlerden sorumlu ve yetkili kişilerdir. Dolayısıyla, sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için bütün öğrencilerin, sınav gözetmenlerinin uyarı ve talimatlarına uymaları gerekmektedir.
 
7- Öğrenciler sınav saatinden 10 dk. önce sınavın yapılacağı salonda hazır bulunmalıdırlar. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika hiçbir öğrenci, sınavını tamamlamış olsa da, sınav salonunu terk etmemelidir.
 
8- Sınavdan çıkacak olan öğrenciler sessiz ve sınavın huzurunu bozmayacak bir şekilde binayı terk etmelidir. Sınav devam ederken, koridorlarda kesinlikle öğrenci bulunmamalıdır.
 
9- Yüksek Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği gereğince, sınavlarda her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, hile yapan, yapma girişiminde bulunan, yapanlara yardım eden öğrenciler sınav salonundan çıkartılır ve durum bir tutanakla ve belgeleri ile birlikte Dekanlığımıza bildirilir. Dekanlık ilgili öğrenciler hakkında soruşturma başlatır.
 
10-. Öğrencilerin sınav salonuna cep telefonu veya herhangi bir elektronik cihaz getirmeleri yasaktır. 
 
11- Dersin aynı öğretim üyesi tarafından verildiği ve benzer sorular sorulduğu gerekçesiyle, normal öğretim ve ikinci öğretim öğrencileri girmeleri gereken gün, derslik ve saat dışında sınava giremezler. Aksi halde yapılan sınav geçersiz sayılacaktır. Sınav çakışması durumuyla ilgili olarak, Dekanlığımız öğrencilerimize gerekli duyuruyu yapmakta; öğrencilerimiz mazeret sınav hakkı veya çakışan sınavlarına aynı saatte ardı ardına girme seçeneklerinden birini tercih etmektedir.
 
Tüm öğrencilerimize sınav kurallarına uyduğu için teşekkür eder, başarılar dileriz.

 

17.11.2023 Okunma Sayısı : 349

Son Duyurular