2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Pedagojik Formasyon Eğitimine Başlayabilecek Son Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine

 T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
 
ÜNİVERSİTEMİZ SON SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN İLAN
 
Ön Kayıt Başvuru Tarihleri 6-10 Şubat 2023
Başvuru Adresi Başvurular, öğrencilerin şahsen kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokullardaki bölüm başkanlıklarına yapılacaktır.
 
Başvuru Sonuçları Fakülteler/Yüksekokullar tarafından 15 Şubat 2023 Çarşamba günü mesai bitiminde ilan edilecektir.
 
 
1-Pedagojik Formasyon Eğitimi, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında mezuniyet aşamasındaki son sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Genel Kurulunun 29.12.2022 tarihli toplantısında öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitiminin verilmesine dair hususlara ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.01.2023 tarih ve E-75850160-104.01.07.01-260 sayılı yazısı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın 28.09.2021 Tarih ve 33258264 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi’ne istinaden Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların fiziki kapasitesi ve MEB tarafından verilen Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kurs Belgesine sahip öğretmen sayısı dikkate alınarak öğrenci alınacaktır. Kontenjan 840 (Sekiz yüz kırk)  olup programlara ilişkin kontenjan dağılımları Ek-1’de gösterilmektedir. 
 
2- Pedagojik Formasyon Eğitimine başvuracak son sınıf öğrencileri, kayıtlı oldukları bölüm/programlar öğretmenlik alanlarından biri olup olmadığını Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan ve  https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_10/11160806_9_cizelgeveesaslar.pdf adresinde yer alan ilgili tablodan tespit ederek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 
 Başvuru Şartları ve Değerlendirme

1- 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında mezuniyet aşamasındaki son sınıf (minimum 210 AKTS’yi tamamlamış ve bahar yarıyılında tüm derslerini alıp mezun olabilecek durumda bulunan, disiplin cezası almamış) GNO ≥ 2,00 olan başarılı öğrenciler, başvurularını 6-10 Şubat 2023 tarihleri arasında şahsen kayıtlı oldukları bölüm başkanlıklarına yapacaklardır. Yapılan değerlendirme sonucunda GNO eşit olan öğrencilerin sıralaması, 4. sınıftan 1. sınıfa doğru genel akademik not ortalamasına göre yapılacaktır.
                 Başvuru belgeleri;
                 - Başvuru dilekçesi
                 -Transkript (güncel tarihli),
                - Disiplin cezası olmadığına dair belge.
2-  2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı mezuniyet aşamasındaki son sınıf öğrencileri, Pedagojik Formasyon Eğitiminde yer alan EBB2911 Eğitime Giriş ve EBB3906 Öğretim Teknolojileri derslerini seçmeli olarak almak kaydıyla bahar yarıyılında uzaktan öğretim yoluyla diğer dersleri ise yaz öğretiminde ve 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında alarak Pedagojik Formasyon Eğitimlerini tamamlayacaklardır. EBB00517 Öğretmenlik Uygulaması dersi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yapılacaktır.

Ek-1: Başvuruya Açık Alanlar ve Kontenjanlar için tıklayınız.

Son Güncelleme Tarihi : 08.02.2023 10:07 Okunma Sayısı : 496

Son Duyurular