İdari Personel

Halil İbrahim ŞAHİN
Fakülte Sekreteri
Mustafa ŞAH
Şef
İlker BALCI
Bilgisayar İşletmeni
Sevgi DEMİR
Memur
Taner ZENGEL
Memur
Nebihat BARBAROSOĞLU
Memur
Semra ABRA ARSLAN
Bilgisayar İşletmeni
İsmail IŞIK
Bilgisayar İşletmeni
Mutlu ÇETİN
Sürekli İşçi
Muammer Ali ARADAN
Hizmetli
Yasemin Çoban
Sürekli İşçi
Recep Demir
Hizmetli
Aslı BOLLU
Hizmetli
>