KAYIT DONDURMA

KAYIT DONDURMA TALEPLERİ HAKKINDA DUYURU
31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun toplantısında alınan kayıt dondurma kararları uyarınca;
Fakültemize 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında ders kaydı yaptırıp öğrenim görmekte olan öğrencilere, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ya da kargo/posta yoluyla gönderilecek ıslak imzalı dilekçe ile 15 Mayıs 2020 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde bölüm başkanının teklifi dekan onayı ile bir yarıyıl öğrenime ara verme (kayıt dondurma) izni verilir.

Son Güncelleme Tarihi : 06.04.2020 14:02 Okunma Sayısı : 809

Son Duyurular
>