Duyurular

2017- 2018 Güz Yarıyılı Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvuruları

Son Güncelleme Tarihi : 11.07.2017 11:52:25

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı bünyesinde  “Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”na 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 30 öğrenci alacaktır.

Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, turizm sektörünün ihtiyacını karşılayacak yönetici adayları yetiştirmektir. Buna bağlı olarak, öğrencilerin turizm alanındaki bilgi ve deneyimlerini en üst düzeye çıkarmak ve hızla gelişmekte olan bu alanda onlara yeni bir vizyon kazandırmak amaçlanmaktadır.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Öğrenci tezsiz yüksek lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir. Bu program en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Program derslerinin (toplam 60 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler turizm işletmeciliği alanında yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Programa başvurmak için ALES ve yabancı dil kriteri bulunmamaktadır. Herhangi bir lisans programından mezun olmak başvuru için yeterlidir.

1. YARIYIL DERSLERİ

Küreselleşme ve Turizm

Türizm İşletmelerinde Finansal Yönetim

Turizmde Güncel Yönetim Teknikleri

Turizmde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Uluslararası Turizm

Turizmde Müşteri Psikolojisi

Turizmde Pazarlama Yaklaşımları

Gastronomi ve Turizm

E-Turizm

Turizmde Talep Tahmin Yöntemleri

Genel Turizm

Turizm İşl. Yönetim ve Organizasyon

Turizm İşletmelerinde Muhasebe

Turizmde Örgütsel Davranış

 

2. YARIYIL DERSLERİ

Turizm ve Kalkınma

Pazarlama Araştırma Yöntemleri

Turizmde Stratejik Yönetim

Turizm Araştırmalarında Etik

Turizmde Kalite Yönetimi

Turizmin Sosyolojik Analizi

Turizm ve Boş Zaman Felsefesi

Turizmde Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

İleri Mali Tablolar Analizi

Yiyecek İçecek Yönetimi

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri

Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri

Turizm Ekonomisi ve Politikaları

Turizmde Girişimcilik ve KOBİ’ler

 

İletişim

Öğrenci İşleri Telefon: 

0 252 211 18 58

0 252 211 18 65


Dekanlık  Özel Kalem Telefon:

0 252 211 18 46

 

Faks:

0 252 211 18 47

 

Adres:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Turizm Fakültesi
48170 Kötekli / MUĞLAE-posta:

turizm@mu.edu.tr

 

Öğrenci Formları
Yönetmelikler
Mezunlarımız
Bağlantılar
Akademik Takvim
Ders Programları
Kongre ve Sempozyumlar
Yukarı Çık